Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn tiếng Anh và lời giải chi tiết

Ngay sau đây là bộ đề thi thử môn tiếng Anh và lời giải chi tiết nhằm giúp các em có thể ôn luyện và nhận biết các dạng đề một cách tốt hơn.

Bộ đề thi thử môn tiếng Anh và lời giải chi tiết

Link tải full: bo-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-nam-2017-mon-tieng-anh-co-dap-an-va-giai-thich-chi-tiet

Một số câu trong đề thi:
Question 10: Air pollution is getting _______ serious in big cities in the world.
A. more and more
B. the more and the more
C. the most and the most
D. most and most Question
11: Ms Brown asked me __________ in my class.
A. there were how many students
B. how many students there were
C. were there how many students
D. how many students were there Question

Xem thêm:  Đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định (Có đáp án)
                  Bộ đề thi thử THPT Quốc gia môn Sinh học năm 2017 (Có đáp án)

LEAVE COMMENTS

You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

TUYỂN SINH 2017

FANPAGE KHOA DƯỢC THÀNH TÂY

Category